Cine Sunt Eu?

Who Am I?

Synopsis

“Who am I?” – written by an adoptive mom in Cluj, during the first year after finalizing the adoption, to be read as a bedtime story.

The book is written in the first person, in the voice of her daughter, in English and Romanian. Through this book she verbalizes delicate aspects of the identity of an adopted child, encouraging dialogue: where does their story begin, who do they resemble, who gave birth to them, and at the same time it affirms and welcome a wide spectrum of emotions.

“Cine sunt eu?“ – Scrisă de o mamă adoptivă din Cluj, în primul an după încuviințarea adopției, pentru a fi citită ca poveste de seară.

Cartea este scrisă la persoana întai, în vocea fiicei ei, în engleză și română. Prin ea verbalizează aspectele delicate ale identității unui copil adoptat, încurajând dialogul: de unde începe povestea lor, cu cine seamnănă, cine i-a născut, și în același timp afirmă și bineprimește un spectru larg de emoții resimțite.